10 nguồn gốc của những ngộ nhận về tâm lý học (Phần 2)

Có những định kiến hoặc lỗi lầm của truyền thông khiến cho chúng ta có những hiểu biết lệch lạc về những thứ hiển nhiên mà chúng ta cho là đúng. Bài viết nhằm chuẩn bị một bộ công cụ giúp mọi người tránh được những sai sót đầu tiên trước khi nghiên cứu về tâm lý học

Advertisements

10 nguồn gốc của những ngộ nhận về tâm lý học (Phần 1)

Có những định kiến hoặc lỗi lầm của truyền thông khiến cho chúng ta có những hiểu biết lệch lạc về những thứ hiển nhiên mà chúng ta cho là đúng. Bài viết nhằm chuẩn bị một bộ công cụ giúp mọi người tránh được những sai sót đầu tiên trước khi nghiên cứu về tâm lý học