Day 1.5: Kể về một mối tình của bạn

Chủ đề của Day2 là viết về một điều mà người khác đã nhận xét về bạn. Nhưng mình thì lại chẳng nhớ được nên đang tạm khảo sát trên FB cá nhân, mai mình sẽ viết. Để không đứt mạch viết hàng ngày thì mình tự tìm một chủ đề mới vậy Mình rất … Continue reading Day 1.5: Kể về một mối tình của bạn

Advertisements

Con đường đưa thông điệp đến khách hàng – Dụ ngôn cái hang của Plato

Hãy coi ideas của bạn là một "thông điệp" - thứ bạn muốn người khác hiểu hoặc nhận biết. Thông điệp là thứ vô hình, chỉ xuất hiện trong đầu bạn, chỉ có bạn biết nó hiểu nó là gì. Bạn đang là thần linh được nhìn thấy thế giới toàn mỹ của thông điệp đó.